Регистрацията по закона за ДДС включва:

    • Изготвяне на заявление за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
    • Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.